We hebben van in het begin gefocust op prospectie, maar als organisatie hebben we drie uitdagingen. Ten eerste is er het belang van resultaatgericht denken en handelen. Ten tweede is er de uitdaging van “de juiste medewerker op de juiste stoel”. Dat wordt extra belangrijk als het gaat over sales coaches. Zij moeten er voor zorgen dat al onze mensen met de neus in dezelfde richting staan. Het is dus heel belangrijk om fors in te zetten op de ondersteuning van onze coaches. Ten derde is de organisatie vaak zelf verantwoordelijk voor alle excuses om iets niet te doen. We gaan naar een nieuwe structuur waarbij we één blok hebben dat sales gaat doen en het is heel duidelijk wat je moet gaan doen: hunten of farmen.